ศาลจังหวัดปทุมธานี
Patumtani Provincial Court
News
ศาลจังหวัดปทุมธานีมอบสิ่งของในโครงการ “มีแล้วแบ่งปัน ห่วงเขา ห่วงเรา รวมใจป้องกันภัยโควิด” ศาลจังหวัดปทุมธานีไต่สวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว (คำร้องใบเดียว) ของจำเลยที่ยื่นผ่านเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ศาลจังหวัดปทุมธานีร่วมรับฟังการประชุม (Streaming) “การให้บริการประชาชนในการพิจารณาทางออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)” ศาลจังหวัดปทุมธานีรับมอบสิ่งของ ในโครงการ "ช่วยเขาช่วยเรา" ศาลจังหวัดปทุมธานีบริจาคกล่องหรือลังกระดาษ ภายใต้โครงการเปลี่ยนกล่องให้เป็นเตียงสนามเพื่อผู้ป่วยโควิด-19 ให้แก่ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส สาขาปทุมธานี

COJ Podcast

 

สื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม

การใช้งานระบบ E-Filing

 

ศาลจังหวัดปทุมธานี Varity of Services

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ
image
image
image
image
image
image