ศาลจังหวัดปทุมธานี
Pathum Thani Provincial Court
News
ศาลจังหวัดปทุมธานี ร่วมโครงการ “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศาลจังหวัดปทุมธานีจัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องและหลังฟ้อง และการไกล่เกลี่ยออนไลน์” ภายใต้กิจกรรมร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2565 ศาลจังหวัดปทุมธานี ร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในภาค ๑ การสัมมนา หัวข้อ “ศาลอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการยุติธรรมวิถีใหม่ บนโลกใบเดิม” ผ่านระบบ Zoom Meeting ศาลจังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศาลจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการฝึกอบรม “การป้องกันและระงับอัคคีภัย” สำหรับบุคลากรและพนักงานรักษาความปลอดภัย

COJ Podcast

 

สื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม

การใช้งานระบบ E-Filing

 

ศาลจังหวัดปทุมธานี Varity of Services

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ
image
image
image
image
image
image